Riskutbildning

Riskutbildning del 2 är en obligatorisk del i körkortsutbildningen där eleven skall få känna på och köra när de t ex är halt och få se hur små marginalerna är för klara eller misslyckas. Tid ca 180 min, består av en teoretisk och en praktisk del.

Vi kör med en skid car där erfarna instruktörer följer med i bilen.Vi är godkända av transportstyrelsen. Vad är en skid car? Titta på hemsidan www.skidcar.se

Vi jobbar med:
•  Behovet av att använda bilens säkerhetsutrustning bälte mm
•  Sin egen förmåga och begränsning
•  Bilens och däckens resurs och begränsning
•  Teknikens resurs och begränsning
•  Bilens beteende i olika situationer

Köp presentkort

Bokning av riskutbildning

Telefon +46 (0)40-50 04 09

Kontaktperson: Lasse Svensson


Syfte 

Inse hastighetens och däckens betydelse samt vilken begränsad förmåga vi har som människa att lösa plötsliga krissituationer i trafiken.


Viktigt är att eleverna är i slutskedet av körkortsutbildningen.

Om inte målsättningen med övningarna uppnås enligt Vägverkets kursplan för B-körkort, så får ni återkomma, och måste då erlägga ny avgift. Se transportstyrelsen för mer info.

Du måste kunna legitimera dig.

För att vi med säkerhet ska kunna fastställa din identitet ska fotot på identitetshandlingen vara väl liknande. Identitetshandlingen ska vara giltig.

Vi godtar följande identitetshandlingar:
•  SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort
•  tjänstekort utfärdat av svensk statlig myndighet
•  svenskt nationellt identitetskort enligt förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort
•  identitetskort utfärdat av Skatteverket
•  svenskt körkort
•  svenskt EU-pass
•  övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006*
•  pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006

* Övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006: pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.

Följande handlingar godtas inte som identitetshandling: utländsk legitimationshandling, svenskt provisoriskt pass, sjömanspass, främlingspass eller diplomatpass.

Språksvårigheter

Du måste meddela oss om du har problem med svenska språket, då måste du ta med dig en tolk som talar och förstår obehindrad svenska. Var noga med att tolken verkligen kan tala och förstå svenska, annars är det risk att du inte blir godkänd på utbildningen.


Presentkort

Nu kan du även köpa presentkort på vår riskutbildning. Pris 1800:-.

Tidsbokning och beställning av presentkort

Boka tid gör du på telefon +46 (0)40-50 04 09, mellan kl. 16.30-17.00, övrig tid telefonsvarare eller så kan du maila lasse@sturupraceway.com

 

Dela: